Historia

Od 1 września 2009r. przedszkole nasze otrzymało nowy lokal z ulicy Kolejowej 1, przeprowadziliśmy się do wyremontowanego budynku na ulicy Mickiewicza 30.
Zamieszczona krótka historia nowego budynku i przedszkola, jest ze sobą powiązana.
Budynek ten został zaprojektowany i zbudowany w 1928r. przez budowniczego Karola Wasielewskiego mieszkańca Żerkowa. Właścicielem budynku był Pan Brunon Zenker, posiadał on Młyn i Cegielnię.
Po wojnie zabrany właścicielowi i przekazany do skarbu państwa. Potem przekazany zostaje rodzinie Żukrowskich jako zadośćuczynienie za przesiedlenie z ziem wschodnich. Rodzina ta, po krótkim czasie zostaje wysiedlona a budynek przeznaczony na cele publiczne.
W 1946r. mieści się w nim Przedszkole. Po 1948r. Przedszkole przejmują siostry zakonne i jako "Ochronkę" prowadzą w domu parafialnym na ul. Kościelnej. W 1953r. "Ochronka" zmieniona w Przedszkole prowadzone przez Panią Krystynę Grendę. W 1974r. przeniesione na ul. Kolejową 1. Po przejściu na emeryturę poprzedniczki, dyrektorem zostaje pani Bernadeta Szulczyńska do 2002r.
W budynku tym po 1948r. umieszczony zostaje Ośrodek Zdrowia.
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 2000 roku przekazany zostaje z mocy prawa z dnia 01.01.1999r. na rzecz Starostwa Powiatowego, 30 października 2008r. porozumieniem pomiędzy Starostą a Burmistrzem Żerkowa aktem notarialnym przekazany w formie darowizny dla Gminy Żerków.
Wyremontowany i odnowiony przeznaczony na Centrum Edukacyjne.
W dniu 1 września 2009r. rozpoczyna w nim swą działalność Publiczne Przedszkole, którego dyrektorem od 2002r. jest Krystyna Hałas.
Plany budowlane i przebudowy wykonała Pracownia Usług Projektowych Pana Leszka Skrzypczaka z Jarocina. Prace remontowe wykonała Firma Budowlana Pana Ireneusza Mizernego.

Prace remontowe i modernizacyjne nie spowodowały zmian formy zewnętrznej a odnowiona elewacja oddaje unikatowy charakter architektury, stąd też taki piękny wygląd.

Dołożono maksymalnych starań i wysiłków, aby zachować elementy pierwotnego wyglądu wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Przedszkolowo.pl logo